VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả tuyển dụng và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức vào công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn năm 2020 
Ngày 25/6/2020, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 2161-QĐ/TU về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức vào công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn, năm 2020, theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết Quyết định số 2161-QĐ/TU ngày 24/6/2020 của Tỉnh ủy.
[Trở về]