Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Tưởng Xuân Thảo,... 
Xem tiếp
Báo cáo kết quả xử lý đơn theo Công văn số 4887/VPCP-V.I ngày 05/6/2019 của Văn phòng Chính phủ 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Công văn số 4887/VPCP-V.I ngày 05/6/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển đến UBND tỉnh Quảng Bình để xem xét, giải quyết 07 đơn thư của công dân; sau khi xem xét...
Xem tiếp
Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Bảng, trú tại thôn... 
Xem tiếp