VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Quảng Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 04/7/2019, huyện Quảng Ninh tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Ngô Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, 02 Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện, báo cáo của UBMTTQ Việt Nam huyện, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; tình hình thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hướng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân, huyện Quảng Ninh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Tổng diện tích gieo trồng các loại đạt 6.943 ha, trong đó có 5.129 ha lúa. Sản lượng lương thực 33.914 tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Trong vụ Hè Thu, toàn huyện gieo sạ 3.319 ha lúa, đạt trên 103% kế hoạch, chuyển đổi trên 21 ha đất trồng lúa thiếu nước, năng suất thấp sang trồng dưa hấu, ngô và các loại cây trồng khác. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chăn nuôi trên địa bàn giảm cả về số lượng và chất lượng. Toàn huyện trồng mới 254 ha rừng tập trung, chỉ đạo các đơn vị triển khai các giải pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 1.787 tấn, tăng hơn 1,3% so với cùng kỳ. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề dịch vụ có bước phát triển đáng kể. Về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, tổng số tiêu chí của 14 xã là 233 tiêu chí, trung bình đạt 16,64 tiêu chí/xã, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh…

Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện từng bước đi vào cuộc sống; công tác cải cách hành chính được chú trọng; các vấn đề khiếu nại, tố cáo của Nhân dân được tập trung giải quyết; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện. Chính trị ổn định, kinh tế văn hóa - xã hội phát triển, an ninh - quốc phòng được củng cố và giữ vững. Các phong trào thi đua yêu nước được Nhân dân tích cực hưởng ứng và đưa lại hiệu quả thiết thực.

Chiều cùng ngày, kỳ họp đã tiến hành phiên thảo luận, các đại biểu HĐND huyện và đại biểu các ngành đã tập trung trao đổi một số vấn đề về kinh tế - xã hội được Nhân dân quan tâm như công tác sản xuất nông nghiệp, việc thực hiện Chương trình mục tiểu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; cải các thủ thục hành chính, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Hà Ngọc Khang - Đài TTTH Quảng Ninh

[Trở về]