VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Bố Trạch khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/7/2018, HĐND huyện Bố Trạch đã tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã đến dự.
Tại phiên khai mạc, HĐND huyện đã thông qua một số nội dung quan trọng gồm: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực HĐND huyện; Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển năm 2018; Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và những giải pháp điều hành ngân sách Nhà nước huyện 6 tháng cuối năm; Báo cáo của UBND huyện về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Báo cáo của UBND huyện về kế hoạch đầu tư công bước 1 năm 2019; Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình hoạt động của Tòa án Nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đặc biệt, HĐND huyện cũng sẽ báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 5 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế của HĐND huyện cũng sẽ trình bày về báo cáo giám sát chuyên đề năm 2018.

Hồng Lựu

[Trở về]