VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Khẩn trương triển khai Dự án thành phần 1 - Đường ven biển 
(Quang Binh Portal) - Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một trong những chiến lược đột phá là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội; trong đó Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án: Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 được đưa vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Việc đầu tư Dự án Đường ven biển nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo sự liên kết thông suốt giữa các vùng trong tỉnh và liên kết giữa các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ và cả nước; khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển; thu hút đầu tư; tăng cường quốc phòng - an ninh; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng phát triển cho tương lai.  
Để sớm khởi công xây dựng công trình, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong quá trình thực hiện Dự án, ngày 06/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 508/UBND-XDCB về việc triển khai Dự án thành phần 1 - Đường ven biển thuộc Dự án: Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy các địa phương nơi có Dự án đi qua chỉ đạo chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân để các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ đây là tuyến đường bộ đi sát biển nhằm phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế khu vực ven biển nói riêng, có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phòng, chống thiên tai của tỉnh, là công trình trọng điểm của tỉnh nhằm định hướng phát triển cho tương lai; hiểu đúng mục đích, ý nghĩa của Dự án để người dân ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Dự án, nghiên cứu kỹ phương án triển khai nhằm tiết kiệm kinh phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình, đánh giá kỹ yếu tố tác động của biến đổi khí hậu đối với công trình sau khi được triển khai thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng; sớm hoàn thiện hồ sơ Dự án để khởi công xây dựng công trình; trên cơ sở hướng tuyến Dự án được phê duyệt, khẩn trương triển khai cắm mốc giải phóng mặt bằng trong phạm vi đất của đường bộ để tiến hành công tác trích đo địa chính và thu hồi đất; cắm mốc giới hạn đất hành lang an toàn đường bộ, mốc chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch nhằm bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định.

Để tránh việc lợi dụng thông tin có Dự án đầu tư nhằm lấn chiếm đất đai, trục lợi, hưởng lợi trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng cũng như làm tăng chi phí đầu tư dự án, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy nơi có Dự án đi qua quan tâm chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp với Sở Giao thông vận tải để xác định các mốc giải phóng mặt bằng, mốc giới hạn hành lang an toàn đường bộ và mốc chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch; có biện pháp bảo vệ, giữ nguyên hiện trạng, quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, cơi nới, xây dựng, trồng cây, tạm dừng các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ đã được xác định. Trường hợp để xảy ra tình trạng vi phạm, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có Dự án đi qua chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức rà soát, thống kê kiểm đếm hiện trạng tài sản bị ảnh hưởng, lập phương án và tổ chức giải phóng mặt bằng, tái định cư, phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch. Các Sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc tổ chức quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, rà soát các dự án đầu tư dọc hai bên tuyến, xây dựng đơn giá bồi thường; xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, các thủ tục thu hồi đất, giao đất để thực hiện Dự án.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch các phân khu chức năng dọc hai bên tuyến đường bộ ven biển phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh để tạo sự đột phá; có định hướng quản lý quy hoạch đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài.

N.Q

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Kí tự đặc biệt ff, kitudacbiet


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, ISO quốc tế, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp