VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Khảo sát, đánh giá tình trạng một số loài thú lớn quan trọng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch khảo sát, đánh giá tình trạng một số loài thú lớn quan trọng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Theo đó, đối tượng khảo sát, đánh giá là 07 loài thú lớn quan trọng phân bố tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bao gồm: Voi châu Á; Hổ; Gấu đen Châu Á; Bò tót; Sao la; Mang lớn; Chó sói châu Á. Việc khảo sát, đánh giá tình trạng một số loài thú lớn quan trọng sẽ được thực hiện trong phạm vi vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và một số khu vực giáp ranh, trên địa bàn các huyện Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Ninh.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra sự tồn tại, đánh giá diễn biến số lượng quần thể, cá thể và phân bố của mỗi loài; xác định mối đe dọa, nguy cơ đối với một số loài thú lớn quan trọng và khu hệ thú Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; xây dựng biện pháp quản lý, bảo tồn đối với một số loài thú lớn, quan trọng. Việc khảo sát, đánh giá sẽ hoàn thành vào tháng 8/2018.

Kế hoạch nhằm khảo sát, đánh giá tình trạng phân bố quần thể các loài thú lớn quan trọng tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để có đầy đủ cơ sở dữ liệu tham mưu, đề xuất biện pháp quản lý, bảo tồn, đồng thời phục vụ cho việc tổ chức giải pháp quản lý bảo tồn thú hoang dã tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trước mắt và lâu dài.

Mai Anh

[Trở về]