VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Khảo sát phát triển dự án điện gió ngoài khơi 100MW tại các xã ven biển trên địa bàn huyện Lệ Thủy Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật, ngày 26/9/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3525/VPUBND -KT về chủ trương nghiên cứu, khảo sát thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió ngoài khơi 100MW tại các xã ven biển huyện Lệ Thủy.
Theo đó, UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam lắp đặt 01 cột đo gió trên đất liền tại xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy; diện tích đất sử dụng dự kiến khoảng 400m2; thời gian đo gió 12 tháng để tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió ngoài khơi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu Dự án, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để triển khai thủ tục theo đúng quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan. Khi lập dự án đầu tư phải xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển...), bảo đảm không ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh, môi trường, lãnh hải và tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hoạt động trên đất liền vùng ven biển và ngoài khơi.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam thực hiện lắp cột đo gió, khảo sát, nghiên cứu thực địa, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch điện; Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, hướng dẫn Công ty thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư (sau khi Dự án được bổ sung quy hoạch); Sở Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình tạm đối với cột đo gió theo đúng quy định.

Mai Anh

[Trở về]