VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Khen thưởng 05 vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Giải Vô địch môn bơi Người khuyết tật toàn quốc năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Giải Vô địch môn bơi Người khuyết tật toàn quốc năm 2019. 
Theo đó, UBND tỉnh quyết định thưởng cho 05 vận động viên đã đạt thành tích xuất sắc tại Giải vô địch môn Bơi Người khuyết tật toàn quốc năm 2019, đó là: Vận động viên Mai Văn Đẩu đạt 02 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Đồng; vận động viên Phạm Thanh Sơn đạt 02 Huy chương Bạc, 02 Huy chương Đồng; vận động viên Hoàng Tấn Phú đạt 02 Huy chương Bạc, 02 Huy chương Đồng; vận động viên Lê Văn Vũ đạt 02 Huy chương Bạc, 02 Huy chương Đồng và vận động viên Lê Văn Quảng đạt 02 Huy chương Đồng.

Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của tỉnh, mức thưởng thực hiện theo quy định.

N.Q

[Trở về]