VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Hội Người mù tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân thuộc Hội Người mù tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.
Đó là 03 tập thể gồm Ban Lao động sản xuất; Hội Người mù huyện Lệ Thuỷ; Hội Người mù thành phố Đồng Hới.

Có 05 cá nhân cũng được khen thưởng trong dịp này, cụ thể: Ông Phan Thanh Việt, Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện Lệ Thủy; ông Lê Văn Hộ, Chi hội trưởng, Chi hội Người mù xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh; ông Nguyễn Ngọc Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù thành phố Đồng Hới; ông Trần Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện Bố Trạch; ông Nguyễn Văn Pháp, Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện Quảng Trạch.

Trong những năm qua, cùng với sự đi lên của Hội Người mù Việt Nam, tháng 9/2000, Hội Người mù Quảng Bình được thành lập. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, qua gần 20 năm hoạt động, đến nay, 8/8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã có tổ chức Hội với hơn 1.300 hội viên. Trong quá trình hoạt động, tổ chức Hội đã làm tốt công tác xóa mù chữ cho cán bộ, hội viên; mở các lớp dạy nghề làm tăm tre, chổi đót, chăn nuôi gia cầm; hỗ trợ vay vốn sản xuất, xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện tham gia đào tạo cộng tác viên báo chí, hạt nhân văn nghệ, dạy vi tính và kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt... Đến nay, tỷ lệ hộ đói nghèo trong toàn Hội giảm còn 27,6%...

Minh Huyền

[Trở về]