VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Khen thưởng các tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững - Giải quyết việc làm năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 03/4/2020 về việc khen thưởng thành tích thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững - Giải quyết việc làm năm 2019.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững - giải quyết việc làm, đó là: Nhân dân và cán bộ xã Trung Hóa, Nhân dân và cán bộ xã Hóa Thanh (huyện Minh Hóa); Nhân dân và cán bộ xã Thanh Hóa, Nhân dân và cán bộ xã Nam Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Có 03 hộ gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo năm 2019 cũng được khen thưởng, cụ thể: Hộ gia đình ông Hồ Ca, Bản Lé, xã Trọng Hóa; hộ gia đình ông Cao Tiến Quê, Bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa; hộ gia đình bà Đinh Thị Xoan, Thôn Thanh Tân, xã Hóa Thanh (huyện Minh Hóa).

Được biết, trong năm 2019, toàn tỉnh giảm 4.905 hộ nghèo, đưa số hộ nghèo từ 17.298 hộ đầu năm 2019 xuống còn 12.393 hộ đầu năm 2020, đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó: Hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 648 hộ; hộ cận nghèo giảm 6.779 hộ. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã có gần 30 hộ gia đình tự nguyện làm đơn đăng ký thoát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đây thực sự là những tấm gương và tạo động lực để các hộ nghèo, hộ cận nghèo khác nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững trong thời gian tới.

Minh Huyền

[Trở về]