VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Khối Thi đua các Ban Đảng tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/01/2018, Khối Thi đua các Ban Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Thời gian qua, các cơ quan trong Khối đã kịp thời quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua và nội dung các tiêu chí thi đua. Bên cạnh triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan trong Khối đã tiếp tục thực hiện chủ đề phong trào thi đua đề ra năm 2017: "Đoàn kết, sáng tạo, tích cực nêu gương về đạo đức công vụ, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ", tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do cấp trên phát động. Trong năm, Khối cũng đã dành 276,5 triệu đồng để hỗ trợ gia đình bị thiệt hại nặng tại các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch và thị xã Ba Đồn.

Năm 2018, Khối thi đua các Ban Đảng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với các ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước, địa phương và chương trình công tác. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên toàn Khối sẽ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng cơ quan văn hóa, nếp sống văn minh với việc xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tiến hành ký giao ước thi đua năm và bầu Trưởng Khối năm 2018.

Hồng Lựu

[Trở về]