VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa về việc hiện nay nhân dân nhiều nơi trong tỉnh phát triển kinh tế rừng đạt hiệu quả cao, đề nghị tỉnh quan tâm, tiếp tục chuyển đổi, quy hoạch rừng nghèo kiệt sang rừng sản xuất để nâng cao đời sống nhân dân 
 Đối với kiến nghị nói trên của cử tri các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì nghiên cứu, giải đáp. Cụ thể:
Việc chuyển đổi, quy hoạch rừng nghèo kiệt sang rừng sản xuất theo đề nghị của cử tri thực chất là việc cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất theo Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT nhằm chuyển đổi rừng nghèo kiệt không còn khả năng phục hồi có hiệu quả nếu áp dụng biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên bằng trồng lại cây rừng để khôi phục thành rừng có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường cao hơn.

Trình tự, thủ tục cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT nói trên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có hướng dẫn tại Văn bản số 1970/SNN-CCLN ngày 25/12/2013 về việc cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất.

Trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cải tạo rừng toàn tỉnh (Văn bản số 616/UBND-KH ngày 10/6/2015). Theo đó, đến năm 2020, kế hoạch cải tạo rừng trên địa bàn tỉnh 13.518ha (trong đó huyện Tuyên Hóa 4.755 ha; Minh Hóa 2.025ha). Ngoài ra, theo đề nghị của UBND huyện Minh Hóa tại Văn bản số 419/UBND ngày 07/12/2015, UBND tỉnh đã bổ sung kế hoạch cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt của Minh hóa với diện tích 841,6ha. Như vậy, kế hoạch cải tạo rừng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Minh Hóa 2.866,6ha. Hiện nay, tại các xã Thanh Thạch, Văn Hóa, Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa đã hoàn thành thủ tục để cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt với diện tích 272,2ha.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, xã liên quan hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục chuyển đổi theo quy định.

Cổng TTĐT tỉnh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

bandodoanhnghiep.com, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, yaytext.net, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tàu Hạ Long


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp