VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Kiên quyết đưa ra khỏi ngành trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung quan trọng tại Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 11/3/2019 về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.
Thời gian vừa qua, tại một số địa phương xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, tác động xấu đến môi trường giáo dục. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các cấp, các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống vi phạm về đạo đức nhà giáo; thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời, không bố trí đứng lớp giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết đưa ra khỏi ngành Giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định pháp luật. Ngoài ra, các đơn vị quản lý cần tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo…

Công văn 924/BGDĐT-NGCBQLGD có hiệu lực từ ngày 11/03/2019.

Hồng Lựu

[Trở về]