VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường đối với những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm theo quy định pháp luật Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1870/UBND-TNMT ngày 15/10/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xác định bổ sung khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cấp phép thăm dò, khai thác đối với khu vực khoáng sản đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định, công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; phối hợp với Cục Thuế rà soát đánh giá tình hình nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó bao gồm cả tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm theo đúng quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt là hoạt động khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông; kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường đối với những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường theo quy định pháp luật; rà soát kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực theo quy định; nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án khai thác khoáng sản, đảm bảo giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường khu vực khai thác…

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm việc không khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc ngăn chặn, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách xuất, nhập khẩu để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép khoáng sản qua biên giới; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát chủ đầu tư thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng; xử lý nghiêm trường hợp thực hiện không đúng chuẩn tắc thiết kế, lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán đối với việc kinh doanh khoáng sản; ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép; vận chuyển và kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông trên địa bàn…

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 925/UBND-TNMT ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Minh Huyền

[Trở về]