VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” 04/10 được tổ chức thiết thực, hiệu quả và huy động đông đảo quần chúng Nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tích cực tham gia, góp phần hạn chế số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Để phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân trong công tác PCCC, CNCH, đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân tham gia PCCC, CNCH, ngày 09/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1474/UBND-NC về việc hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” 04/10. Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác PCCC, CNCH; tổ chức hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”, huy động đông đảo cán bộ, công nhân viên và quần chúng Nhân dân tham gia…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tự kiểm tra an toàn PCCC, CNCH; chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm những tồn tại, thiếu sót đã được kiến nghị qua kiểm tra; rà soát, củng cố hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ; đầu tư kinh phí trang bị vật tư, phương tiện PCCC, CNCH để chủ động xử lý khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; treo panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC trên các tuyến phố trung tâm, tại nơi tập trung đông người của địa phương… Mặt khác, các sở, ngành, cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng đưa tin, xây dựng chuyên mục, phóng sự, clip cổ động, cảnh báo, hướng dẫn an toàn PCCC, CNCH; tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân tham gia PCCC, CNCH, điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH.

Ngoài ra, Công an tỉnh hướng dẫn các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” với phương châm tiết kiệm, hiệu quả; thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, CNCH cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kho tàng, nhà cao tầng, khu dân cư tập trung, cơ sở kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người, khu công nghiệp…; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về PCCC, CNCH; tăng cường lực lượng, phương tiện thường trực chữa cháy, CNCH, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Cùng với đó, các cấp, các ngành và địa phương tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC, CNCH tại đơn vị, cơ sở trọng điểm về PCCC, hộ kinh doanh...; tăng cường tuyên truyền, huấn luyện về PCCC, CNCH; tập trung xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC, CNCH; quan tâm, động viên, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia PCCC, CNCH…

Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN