VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kim ngạch tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đạt 854 triệu USD 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đạt 854 triệu USD, đạt 133% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó xuất khẩu 15 triệu USD, nhập khẩu 532 triệu USD, quá cảnh 306 triệu USD và hàng gửi Kho ngoại quan 0,6 triệu USD. 
Các loại thuế hàng hóa qua Cửa khẩu hơn 14,1 tỷ đồng, đạt 100% so với cùng kỳ. Hàng hóa qua Cửa khẩu 1.342.457 tấn, đạt 125%, trong đó xuất khẩu 49.500 tấn, nhập khẩu 768.500 tấn, quá cảnh 523.500 tấn, hàng gửi Kho ngoại quan 967 tấn. Phương tiện xuất nhập cảnh 97.861 lượt, đạt 135% so với cùng kỳ. Người xuất nhập cảnh 194.346 người, đạt 105%. Công tác thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo từng bước được áp dụng công nghệ bằng việc lắp đặt và vận hành hệ thống quản lý thu phí tự động. Trong 6 tháng đầu năm, số phí thu được ước khoảng 38 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Để đảm bảo hoạt động thương mại qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo diễn ra an toàn, hiệu quả, các đơn vị, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp như tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân trong hoạt động xuất, nhập khẩu và trao đổi, mua bán của cư dân biên giới; áp dụng có hiệu quả hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa Quốc gia VNACCS/VCIS trong việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan, quản lý, giám sát, kiểm soát hải quan... Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và các chất ma túy qua biên giới.

N.Quý

[Trở về]