VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Bố Trạch 
(Quang Binh Portal) - Trong 02 ngày 04 và 05/7/2019, HĐND huyện Bố Trạch khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 11 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.
Kỳ họp đã thông qua báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân gửi đến HĐND huyện; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp và xem xét các báo cáo khác...

Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2018; thông qua dự thảo nghị quyết nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2019.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2019, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực của toàn thể Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Bố Trạch đã đạt được những kết quả tích cực. Một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội trên địa bàn đạt khá. Trong đó, sản xuất vụ Đông - Xuân được mùa, sản lượng lương thực đạt 34.667 tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách 315,5 tỷ đồng, tăng gần 90% so với cùng kỳ.

Hồng Lựu

[Trở về]