Bản in     Gởi bài viết  
Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa và huyện NaKai 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 14/1/2020, tại huyện Minh Hóa, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã tổ chức hội đàm và ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp thực hiện nhiệm vụ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện NaKai, tỉnh Khăm Muộn, Lào.
Tại buổi hội đàm, Ban Chỉ huy Quân sự hai huyện đã thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và hoạt động của lực lượng vụ trang hai huyện. Theo đó, những năm gần đây, Ban Chỉ huy Quân sự hai huyện đã tuyên truyền, giáo dục lực lượng vũ trang và Nhân dân hai huyện nhận thức sâu sắc truyền thống mối quan hệ Lào - Việt Nam, phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội hai nước. Tiếp tục trao đổi thông tin về quốc phòng, an ninh; phối hợp trong xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống cách mạng của Đảng, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Tại đây, Ban Chỉ huy Quân sự hai huyện Minh Hóa và Nakai đã ký kết Biên bản ghi nhớ, thống nhất 08 nội dung phối hợp hoạt động hợp tác, trao đổi thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2021 và những năm tiếp theo.
Đây là một trong những hoạt động đối ngoại quân sự có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước nói chung, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn và Ban Chỉ huy quân sự 2 huyện Minh Hóa, Nakai nói riêng, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết giữa hai tỉnh, hai huyện mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Quỳnh Thư (Đài TT- TH Minh Hóa)

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN