VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội năm 2020 là 4,8%/năm 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/8/2020 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Được biết, mức lãi suất được Chính phủ ấn định là 4,8%/năm được duy trì, không thay đổi từ năm 2018 đến nay.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13/8/2020.

Hồng Lựu

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN