VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Làm việc với Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuân yêu cầu: Huyện cần tạo sự chuyển biến về chất trong xây dựng nông thôn mới

(Website Quảng Bình) - Sáng ngày 28-9-2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuân đã có buổi làm việc với huyện Quảng Ninh về tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối Chương trình.
Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình với 35 thành viên và chọn 04 xã Vĩnh Ninh, Lương Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh làm điểm xây dựng nông thôn mới. Huyện cũng đã giao chỉ tiêu 100% xã hoàn thành công tác quy hoạch chung, xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Đến nay, toàn huyện đang triển khai công tác rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn mới theo 19 tiêu chí để làm căn cứ xây dựng Đề án, lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới; có 14/14 xã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình; 6/14 xã được UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch...

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp, giúp đỡ các xã tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xã làm công tác xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Về xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Ninh đã đạt được rất nhiều kết quả so với xuất phát điểm. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện cũng như Ban Chỉ đạo huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến về chất trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cho rằng, trong xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Ninh và các địa phương trong tỉnh cần tránh một số vấn đề như là tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước. Về nhiệm vụ các tháng cuối năm 2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tổ chức các lớp tập huấn về nông thôn mới cho cán bộ chủ chốt từ huyện đến xã; tiến hành song song công tác quy hoạch với lập Đề án xây dựng nông thôn mới; đảm bảo tiến độ và chất lượng trong quy hoạch nông thôn mới; thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới một cách đồng bộ. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo huyện Quảng Ninh cần trực tiếp về các xã để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Mai Anh

[Trở về]