Bản in     Gởi bài viết  
Lan toả các mô hình học và làm theo gương Bác 
Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của tập thể, cá nhân, từ đó, góp phần đắc lực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...
Bám sát từng chuyên đề để thực hiện

Nét nổi bật trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Quảng Trạch là hàng năm, huyện đều chủ động xây dựng và bám sát nội dung các chuyên đề để triển khai thực hiện...


Các tập thể, cá nhân điển hình của huyện Quảng Trạch được biểu dương, khen thưởng trong năm 2018 nhờ có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác

Thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cho đội ngũ cán bộ cốt cán, đảng viên trong toàn huyện. Hàng năm, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt trên 98%.

Việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”...

Trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các địa phương, cơ quan, đơn vị ở huyện Quảng Trạch đã tích cực bám sát, vận dụng linh hoạt và hiệu quả việc thực hiện chuyên đề của từng năm.

Cụ thể, chuyên đề năm 2016 được Quảng Trạch đưa ra mang tính chất xuyên suốt toàn khóa, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành để tổ chức làm theo, đó là “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp đến, nội dung chuyên đề năm 2017 được Quảng Trạch đưa ra là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Từ nội dung nói trên, huyện yêu cầu cán bộ, đảng viên cần liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết có hiệu quả; đưa nội dung vào sinh hoạt và thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên...

Nhờ đó, bước đầu, ở địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực trong các vấn đề, như: đổi mới lề lối, tác phong làm việc; cải cách thủ tục hành chính; nêu cao trách nhiệm công vụ, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; tạo không khí đồng thuận, ủng hộ trong xã hội.


Phụ nữ xã Quảng Phương mạnh dạn mở mang thêm nhiều ngành nghề để nâng cao thu nhập

Đối với chuyên đề được đưa ra năm 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hiện nay, các Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều tổ chức triển khai, lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết; gắn chuyên đề với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”...

Đồng chí Phan Thanh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Quảng Trạch cho biết, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng đã trở thành nền nếp tại nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.

Chính việc làm này đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở và trong các cơ quan, đơn vị. Nhiều đơn vị, địa phương đã nghiêm túc thực hiện xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Nhờ đó, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác; chú trọng đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng lề lối làm việc khoa học, sáng tạo, hiệu quả... được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao...

Lan toả nhiều mô hình, việc làm theo gương Bác

Nhìn lại chặng đường hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị, đến nay, trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã xuất hiện nhiều mô hình, việc làm theo gương Bác rất sáng tạo và hiệu quả.

Cụ thể, để học tập và làm theo gương Bác trong thực thi công việc được giao, thời gian qua, cơ quan Quân sự huyện Quảng Trạch đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh nêu gương “Người tốt, việc tốt” gắn với phong trào “3 không, 3 nhất”; phát động “Ngành hậu cần quân đội làm theo Bác Hồ dạy” để tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng công tác, rèn luyện nghiêm tính kỷ luật.

Cơ quan Công an huyện Quảng Trạch có các phong trào thi đua rất thiết thực, hiệu quả, như: “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”, “Xây dựng người công an Quảng Trạch văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”...

Nhờ đó, lực lượng Công an huyện đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực về tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần phục vụ nhân dân.

Để học Bác ở tinh thần thực hành tiết kiệm, thời gian qua, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ khối Mặt trận huyện tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Tiết kiệm làm theo lời Bác” với việc hàng tháng mỗi cán bộ, công chức, viên chức tiết kiệm 50.000 đồng. Toàn bộ số tiền tiết kiệm sẽ được trích hỗ trợ, động viên, giúp đỡ các gia đình có công, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn.


Ngư dân xã Cảnh Dương mạnh dạn đầu tư đóng tàu cá công suất lớn để đánh bắt xa bờ, vươn lên làm giàu chính đáng

Tương tự, tại Đảng bộ Quân sự huyện có phong trào tiết kiệm “Nghĩa tình đồng đội”; Hội Nông dân các xã Quảng Lưu, Quảng Liên, Quảng Hưng, Quảng Tùng có phong trào thực hành tiết kiệm để có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện duy trì, mở rộng phong trào “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương” cho tất cả các Hội cơ sở...

Các cấp uỷ Đảng, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện Quảng Trạch luôn quan tâm đến nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với thế hệ trẻ. Từ đó, trên địa bàn đã xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, như: “Tuổi trẻ Quảng Trạch làm theo lời Bác”; “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; “Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”; “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”...

Với thông điệp “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”, trong công tác hiến máu tình nguyện, hàng năm, trên địa bàn Quảng Trạch đã có hàng trăm tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng công an, quân sự đăng ký tham gia rất tích cực, sôi nổi và trách nhiệm.

Điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện có Võ Sỹ Hồng (Xã đoàn Quảng Đông), Trần Đức Nam (Xã đoàn Phù Hóa), Lê Anh Khiêm (Bí thư Xã đoàn Quảng Đông) đã 13 lần tham gia hiến máu cứu người; Lê Thanh Ngọc (Bí thư Đoàn xã Quảng Phú) với 8 lần hiến máu...

Sự lan toả nhiều mô hình, việc làm theo gương Bác đã và đang góp phần thiết thực đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Quảng Trạch ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan toả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên địa bàn...

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]