Bản in     Gởi bài viết  
Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước 
Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc nhận thức đúng đắn mục đích và ý nghĩa sâu sắc của các phong trào thi đua đã thu hút toàn hệ thống chính trị tham gia, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội của toàn tỉnh.
Với phương châm “Càng khó khăn càng tích cực thi đua”, toàn tỉnh đã tổ chức tốt nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phản ánh rõ nét nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đặc biệt, toàn tỉnh đã chú trọng hơn đến việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Nội dung, hình thức, thủ tục, quy trình xét khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời bảo đảm tính nêu gương, giáo dục trong khen thưởng. Hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được củng cố theo tiêu chí tinh gọn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đồng chí Mai Xuân Toàn, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh cho biết: Hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương phát động, Ban Thi đua - Khen thưởng đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, sâu rộng trong toàn tỉnh.

Một trong những điểm nhấn của năm 2018 là đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018) và nhiều hoạt động khác, như: giao lưu gặp gỡ điển hình tiến tiến với chủ đề “Quảng Bình, 70 năm sáng mãi ngọn lửa thi đua yêu nước”, Hội thảo khoa học "Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước - giá trị lý luận và thực tiễn"…

Để phong trào thi đua đi vào thực tiễn, ngay từ đầu năm, các cụm, khối thi đua trong tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương tặng hoa chúc mừng những thành quả của các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Nhờ đó, công tác thi đua khen thưởng của các khối thi đua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét, tiêu biểu ,như: Khối Thi đua các ngành Nội chính, Khối Thi đua các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Khối Thi đua các ban Đảng, Khối Thi đua các ngành Văn hóa - Xã hội, Khối Thi đua các ngành dịch vụ… Các địa phương, các khối thi đua đã tích cực tham gia phong trào xây dựng nhà tình nghĩa để tặng cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên toàn tỉnh.

Từ việc tổ chức tốt các phong trào đã phát huy được tính lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và quần chúng nhân dân, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, toàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào "Thi đua vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh thực phẩm"; "Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn", "Thi đua trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng"...

Từ các phong trào trên đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, như: thạc sĩ Lê Đình Quả (Hòa Trạch, Bố Trạch) với mô hình rau sạch mang thương hiệu An Nông đạt tiêu chí 5 không (thuốc trừ sâu hóa học, phân bón hóa học, chất kích thích tăng trưởng, giống biến đổi gen, thuốc trừ cỏ), mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của gia đình chị Hồng Thị Thủy (Thanh Thủy, Lệ Thủy), mô hình trồng rừng của ông Hồ Khay và Hồ Râng (bản Nước Đắng, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh)…

Lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đã phát động và triển khai sôi nổi phong trào thi đua "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", “Xanh - sạch - đẹp”, "Ổn định và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm”... Một số ngành nghề truyền thống, như: mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, mây tre đan, nón lá tiếp tục duy trì và phát triển mạnh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong đó ưu tiên dùng hàng hóa do doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất, toàn tỉnh đã xuất hiện các điển hình ,như: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình, Hợp tác xã sản xuất nuôi trồng nấm sạch Lộc Thủy (Lệ Thủy), Cơ sở chế biến khoai deo Lâm Hường (Thanh Thủy, Lệ Thủy)...

Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tài chính, tín dụng, ngân hàng đã tập trung đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua nhằm kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường, thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách tài chính, tiền tệ nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhiều phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và phát huy hiệu quả, như: “Dạy tốt, Học tốt”, “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia”... gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Các phong trào “Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội” (ngành Lao động - Thương binh và Xã hội), "Làm theo lời Bác, cán bộ y tế không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ y tế” (ngành Y tế)... tiếp tục được duy trì và phát triển.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh đã triển khai phong trào thi đua ‘Vì an ninh Tổ quốc’, “Quyết thắng” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, "Học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp"...

Các cơ quan Đảng đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, như :"Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh", "Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, kiểu mẫu”... Ủy ban MT TQVN tỉnh đã phát động và tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” làm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư.

Việc thực hiện các phong trào thi đua đã làm xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới được phổ biến, nhân rộng như các mô hình: “Thực hành tiết kiệm” để hỗ trợ, động viên giúp đỡ gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và làm nhà tình nghĩa ở Đảng bộ huyện Tuyên Hóa; “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện” của các tổ chức cơ sở Đoàn Thanh niên; “Hạn chế sử dụng túi nilon vì môi trường” của Hội Phụ nữ xã Quang Phú (TP.Đồng Hới); "Nghĩa tình đồng đội” của Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) và phong trào Ba giỏi (nghiệp vụ giỏi, rèn luyện giỏi, học tập giỏi) của Đảng bộ Công an tỉnh…

Thực hiện phương châm chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của tỉnh được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng đem lại hiệu quả cao.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo như các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ với việc ban hành thiết kế, dự toán mẫu đường giao thông cho các xã; huyện Quảng Ninh, Tuyên Hoá hỗ trợ trực tiếp xi măng cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương; tổ chức Đoàn Thanh niên đã triển khai thực hiện chương trình thắp sáng đường quê…

Công tác khen thưởng luôn gắn liền phong trào thi đua đã góp phần động viên, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển trên các lĩnh vực. Việc bình xét hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua bảo đảm công khai, dân chủ, đúng thành tích, chú trọng hình thức khen nhanh, kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất.

Thành quả trên là động lực, là nền tảng vững chắc để toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiều phong trào thi đua yêu nước, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm, nòng cốt nhằm xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng phát triển.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]