VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Lãnh đạo cấp Sở, quận, huyện của Hà Nội tự chấm điểm chỉ số CCHC Tin có hình
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành kế hoạch Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Hà Nội.


Người dân làm thủ tục đăng ký tại VP đăng ký đất đai.

Các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí thành phần CCHC là: Văn phòng UBND thành phố và các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông thực hiện việc tự đánh giá chấm điểm theo biểu phụ lục với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực do cơ quan phụ trách.

HĐND thành phố phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với 50 đại biểu là HĐND thành phố.

Chủ tịch thành phố yêu cầu các Sở, cơ quan ngang Sở và UBND các quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Hà Đông, Phú Xuyên, Ứng Hoà, Mê Linh, Quốc Oai cùng Sở Nội vụ tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với 3 lãnh đạo các Sở, cơ quan ngang Sở, 3 lãnh đạo các cấp huyện và 3 trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở và cơ quan ngang Sở.Theo kế hoạch việc hoàn thành tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC 2018 của thành phố và báo cáo kết quả và tài liệu kiểm chứng về Bộ Nội vụ trước ngày 20/2/2019. 

Theo kế hoạch việc hoàn thành tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC 2018 của thành phố và báo cáo kết quả và tài liệu kiểm chứng về Bộ Nội vụ trước ngày 20/2/2019.

Theo VOV

[Trở về]