VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT
CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

• Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

01 - Đoàn Khuê (Trưởng ban vận động thống nhất Đảng bộ)
02 - Nguyễn Đình Chuyên 
03 - Nguyễn Thanh Hải 
04 - Nguyễn Văn Thanh 
05 - Võ Thúc Đồng 
06 - Hoàng Văn Diệm 
07 - Trương Văn Địch 
08 - Cổ Kim Thành 
09 - Nguyễn Tư Thoan 
10 - Bùi San (Bình Trị Thiên) 
11 - Vũ Thắng (Bình Trị Thiên) 
12 - Thái Bá Nhiệm 
13 - Trần Đình Luyến 
14 - Trần Hòa 
15 - Đinh Hữu Cường
16 - Hà Hùng Cường
17 - Lương Ngọc Bính

• Các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

01 - Trần Văn Sớ 
02 - Hoàng Văn Diệm 
03 - Nguyễn Tư Thoan 
04 - Trần Bội 
05 - Cổ Kim Thành 
06 - Ngô Đình Văn 
07 - Nguyễn Húng (Bình Trị Thiên) 
0B - Bùi San (Bình Trị Thiên) 
09 - Vũ Thắng (Bình Trị Thiên) 
10 - Nguyễn Văn Lương (Bình Trị Thiên) 
11 - Trần Sự 
12 - Phạm Phước 
13 - Đinh Hữu Cường 
14 - Phan Lâm Phương

15 - Nguyễn Hữu Hoài

• Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh

01 - Đoàn Khuê (VM) 
02 - Đồng Sĩ Nguyên (VM) 
03 - Dương Đình Dư (LV) 
04 - Nguyễn Văn Luyện (LV) 
05 - Phạm Xuân Tuynh (TQ) 
06 - Nguyễn Thanh Phong 
07 - Cổ Kim Thành (Bình Trị Thiên) 
08 - Tống, Hoàng Nguyên (Bình Trị Thiên) 
09 - Lê Văn Hoan (Bình Trị Thiên) 
10 - Hồ Bỗng 
11 - Nguyễn Thanh Ba 
12 - Đặng Văn Hoàn
13 - Hoàng Tiến Dũng
14 - Lương Văn Luyến
15 - Lê Hùng Phi

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, Tuongquan.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Sieusaosanco.vn, kitudacbiet.co


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp