VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/7/2019, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2019. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp.
Tham gia phiên tiếp còn có đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp.

Tại phiên tiếp, Hội đồng Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 08 lượt tiếp/14 công dân với 10 vụ việc (khiếu nại 01, kiến nghị, phản ánh 09). Nội dung công dân trình bày chủ yếu liên quan đến đất đai (thu hồi đất, cấp quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai), việc thực hiện chế độ người có công với cách mạng và chính sách bảo hiểm xã hội.

Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các sở, ngành, cơ quan có liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận cụ thể từng trường hợp và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát lại trường hợp hộ ông Hồ Văn Tuyển ở thôn 16 xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới về quy hoạch sử dụng đất, trường hợp bà Nguyễn Thị Phương Liên ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa về miễn, giảm tiền sử dụng đất cho bố là ông Nguyễn Thanh Bình; giao sở Lao động - Thương và Xã hội kiểm tra, hướng dẫn trường hợp ông Trần Xuân Bình ở thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch liên quan đến chính sách người có công và chế độ bảo hiểm xã hội; Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung đã kết luận tại phiên tiếp đối với cơ quan liên quan, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

MT (Ban Tiếp công dân)

[Trở về]