VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lấy ý kiến điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 14/5/2018, UBND tỉnh đã tổ chức họp để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tháng 12/2015. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện đã có những bất cập, hạn chế như: Một số điểm mỏ quy hoạch chưa phù hợp, hoặc còn vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, có điểm mỏ khi đưa vào khai thác có nguy cơ gây sạt lở bờ sông, ô nhiễm môi trường... Do vậy, các địa phương tiến hành rà soát, điều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương nhằm quản lý, khai thác có hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo môi trường sinh thái.

Tại cuộc họp, trên cơ sở đánh giá thực trạng thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản; kết quả thực hiện Quy hoạch thời gian qua; khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; dự báo nhu cầu sử dụng khoáng sản; khoanh định chi tiết khu vực mỏ khoáng sản điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đại diện các sở, ngành, địa phương đã thảo luận và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, địa phương liên quan trong thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiến hành lấy ý kiến của các ngành và địa phương liên quan, có văn bản trình UBND tỉnh sau khi đã thống nhất để hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định.

Minh Huyền

[Trở về]