VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Thực hiện Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Công an tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, cá nhân tham gia ý kiến vào bản dự thảo, gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) trước ngày 20/6/2019.

Nhấn vào đây để xem toàn văn dự thảo.

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: