VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

Tạm dừng dịch vụ xổ số và các trò chơi có thưởng Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng tại cuộc...
Xem tiếp
Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về phòng, chống mua bán người Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Đó là nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Cam-pu-chia trong hợp tác song phương...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN