VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LẤY Ý KIẾN NĂM 2020
   

TT Văn bản, chủ trương, chính sách lấy ý kiến Cơ quan lấy ý kiến Nội dung Góp ý Trình trạng
1.

Dự thảo xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở TNMT Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
2.

Dự thảo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Quảng Bình

UBND tỉnh Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
3.

Dự thảo Quyết định về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

Sở NN&PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
4.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các CQNN

Sở TTTT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
5.

Lấy ý kiến của cán bộ, Nhân dân về dự kiến đặt tên Quảng trường trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Sở VHTT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
6.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước Đợt II/2020

Ban TĐ-KT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
7.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình

Sở VHTT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
8.

Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Bảng tổng hợp các nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý

Sở TNMT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
9.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước đợt I/2020

Ban TĐ-KT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến

Xem thêm:
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2019
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2018
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2016-2017
[Trở về]