VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LẤY Ý KIẾN NĂM 2020
   

TT Văn bản, chủ trương, chính sách lấy ý kiến Cơ quan lấy ý kiến Nội dung Góp ý Trình trạng
1.

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các CQNN

Sở TTTT Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
2.

Lấy ý kiến của cán bộ, Nhân dân về dự kiến đặt tên Quảng trường trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Sở VHTT Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
3.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước Đợt II/2020

Ban TĐ-KT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
4.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình

Sở VHTT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
5.

Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Bảng tổng hợp các nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý

Sở TNMT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
6.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước đợt I/2020

Ban TĐ-KT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến

Xem thêm:
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2019
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2018
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2016-2017
[Trở về]