VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LẤY Ý KIẾN

TT Tên văn bản Cơ quan lấy ý kiến Nội dung Góp ý Trình trạng
1.

Dự thảo Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở NN&PTNT Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
2.

Dự thảo Quyết định về việc phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Công Thương Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
3.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
4.

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (ông Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình

Ban Thi đua - Khen thưởng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
5.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
6.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và quy trình lập Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
7.

Dự thảo quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ động vật, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở NN&PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
8.

Lấy ý kiến Nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ toàn quốc, Huân chương Lao động

Ban Thi đua - Khen thưởng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
9.

Dự thảo Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

Ban Thi đua - Khen thưởng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
10.

Dự thảo Nghị định quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Kho Bạc Nhà nước tỉnh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
11.

Lấy ý kiến Nhân dân đối với Sở Xây dựng đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba

Sở Xây dựng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
12.

Dự thảo Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Quảng Bình

Sở NN&PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
13.

Dự thảo Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Văn hóa và Thể thao Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
14.

Dự thảo Quy định hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở NN&PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
15.

Dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Tư pháp Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
16.

Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Xây dựng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
17.

Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
18.

Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
19.

Dự thảo Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Ngoại vụ Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
20.

Dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hổ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
21.

Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị

Sở Thông tin và Truyền thông Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
[Trở về]