VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LẤY Ý KIẾN NĂM 2022
   

TT Văn bản, chủ trương, chính sách lấy ý kiến Cơ quan lấy ý kiến Nội dung Góp ý Trình trạng
1.

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định một số chế độ, định mức bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình

VP Đoàn ĐBQH&HĐND Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
2.

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định đối tượng và mức thăm, tặng quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ và Tết Nguyên đán hàng năm”

Sở LĐ-TBXH Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
3.

Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở NN&PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
4.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban Dân tộc Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
5.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở TTTT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
6.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước Đợt I/2022

Sở Nội vụ Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
7.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV thể thao thành tích cao, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh Quảng Bình

Sở VHTT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
8.

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

Sở Y tế Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
9.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định thực hiện ký quỹ đối với người lao động đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc

Sở LĐ-TB&XH Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
10.

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025”

Sở LĐ-TB&XH Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến

Xem thêm:
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2021
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2020
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2019
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2018
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2016-2017
[Trở về]