VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LẤY Ý KIẾN NĂM 2021
   

TT Văn bản, chủ trương, chính sách lấy ý kiến Cơ quan lấy ý kiến Nội dung Góp ý Trình trạng
1.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2021

Ban TĐKT Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
2.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước đợt I/2021 (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh)

Ban TĐKT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
3.

Dự thảo Quyết định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình sản xuất, cung ứng

Sở Tài chính Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
4.

Dự thảo Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở LĐTBXH Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
5.

Dự thảo Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Xây dựng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến

Xem thêm:
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2020
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2019
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2018
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2016-2017
[Trở về]