VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước đợt I/2019 
Thực hiện quy định tại khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ - CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Nhân dân và cán bộ huyện Lệ Thủy và Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Dương Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ.

Các ý kiến tham gia đề nghị gửi về Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trước ngày 17/4/2019. Địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới.

TRƯỞNG BAN
Mai Xuân Toàn

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: