VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước Đợt III/2021 
Thực hiện quy định tại khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2021 đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động các hạng, cụ thể như sau:

I. Chiến sĩ thi đua toàn quốc (03 cá nhân):

1. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa;

2. Ông Đinh Ngọc Trai, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS&THPT Trung Hóa, huyện Minh Hóa;

3. Bà Võ Thị Quý Lam, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phong Thủy, huyện Lệ Thủy.

II. Huân chương Lao động hạng Nhì (01 tập thể):

- Trường Đại học Quảng Bình.

III. Huân chương Lao động hạng Ba (01 cá nhân):

- Ông Đinh Bá Quang, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới.

* Thời gian lấy ý kiến: Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày đăng tải.

Các ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Nội vụ.

Địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới./.

Sở Nội vụ

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: