VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng

(Website Quảng Bình) - Sáng ngày 16-10-2008, Ủy ban Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2008).
Tham dự buổi lễ có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phan Lâm Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và ngành Kiểm tra tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và các doanh nghiệp trong tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Lâm Phương phát biểu tại buổi lễ

Trong bài diễn văn ôn lại truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng 60 năm qua, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Văn Đàn nêu rõ: Kể từ ngày được thành lập, Ban kiểm tra (nay là Ủy ban Kiểm tra) các cấp đã không ngừng trưởng thành và phát triển cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp quan trọng vào xây dựng và bảo vệ Đảng, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước qua các thời kỳ. Đội ngũ những người làm công tác kiểm tra của Đảng được đào tạo và bồi dưỡng cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, về lý luận chính trị, quản lý kinh tế - xã hội, pháp luật cũng như các ngành khoa học kỹ thuật khác... Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có phẩm chất đạo đức và phong cách làm việc sâu sát để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm tra các cấp luôn được củng cố, bổ sung chức năng, nhiệm vụ phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Vai trò và vị thế của Ủy ban kiểm tra các cấp từng bước được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, được các tổ chức đảng và nhân dân tin cậy. Với những thành tích đóng góp của ngành Kiểm tra Đảng Quảng Bình trong thời gian qua, UBKT Tỉnh ủy đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Lâm Phương trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Cao Văn Đàn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Lâm Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Kiểm tra Đảng Quảng Bình trong suốt 60 năm qua và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm của Ủy ban Kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp trong tỉnh. Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà ngành Kiểm tra cần thực hiện tốt trong thời gian tới, đó là: Để tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò vị trí của công tác kiểm tra Đảng trong quá trình thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Quảng Bình ra khỏi tình trạng một tỉnh nghèo, phấn đấu đến năm 2010 cơ bản đạt trình độ phát triển ngang mức trung bình của cả nước, đòi hỏi các cấp ủy Đảng và UBKT ba cấp phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng", góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ. Chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ, khuyến khích tính năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói và làm theo Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đổi mới và tăng cường công tác tổ chức cán bộ, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tặng Kỷ niệm chương cho các đồng chí có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho đồng chí Cao Văn Đàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Bằng khen cho 7 đồng chí và Kỷ niệm chương cho 60 đồng chí vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra.

Mai Anh

[Trở về]