VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Lệ Thủy: Hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
(Quang Binh Portal) - Những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Lệ Thủy ngày càng đi vào chiều sâu. Hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào đã góp phần ổn định an ninh chính trị, tạo bầu không khí dân chủ trong Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh tiến bộ, huy động nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.
Xác định Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, vì thế, trong những năm qua, phong trào này luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện quan tâm và nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Nhờ được chú trọng triển khai, phong trào đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đã thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng. Giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đã được xây dựng và tạo lập trong đức tính của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội như: Tổ chức trò chơi đánh đu cổ truyền; trò chơi kéo co; hội Bài chòi; tham gia hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng “Giai điệu Tổ quốc” tỉnh Quảng Bình năm 2020… được tổ chức đã khơi dậy, phát huy, bản sắc văn hóa dân tộc được lưu giữ, phát triển, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được đẩy mạnh, dân chủ được mở rộng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; lối sống mới, sống đẹp được hình thành, thiết chế văn hóa được tăng cường.

Từ khi phát động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến nay, mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa được xác định có vị trí hết sức quan trọng vì gia đình là tế bào của xã hội. Bên cạnh đó, Phong trào đã được sự hỗ trợ đắc lực của các phong trào quần chúng như: “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo”; “Gia đình nông dân 6 chuẩn mực”; “Phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Gia đình văn hóa đã trở thành niềm vinh dự, tự hào của từng thành viên trong gia đình và đặc biệt quan trọng là đã tác động tích cực tới đạo đức, lối sống của các thành viên, góp phần xây dựng môi trường văn hóa làng, xã, cơ quan, công sở. Đến nay, toàn huyện có 34.430/39.896 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 86,3%; 174/187 thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu Làng văn hóa đạt tỷ lệ 93%; 151/160 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt tỷ lệ 94,1%.

Phong trào “Học tập, lao động sáng tạo” được cấp ủy, chính quyền huyện Lệ Thủy phát động mạnh mẽ thu hút nhiều tập thể, cá nhân tham gia với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật và được ứng dụng trong lao động, sản xuất. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Lệ Thủy có 06 sản phẩm đủ điều kiện tham gia hội thi cấp tỉnh như: Mật ong Trường Thủy, tinh bột nghệ đỏ Vân Di, tinh bột mì tinh Hiền Thuấn, hạt tiêu đen Sen Thủy, ớt bột Hồng Thủy, khoai deo sấy gừng Thanh Thủy. Các sản phẩm rất đa dạng từ các mặt hàng dược liệu, chăn nuôi, nông sản chế biến… Tính đến hết năm 2020, toàn huyện đạt 413 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 17,2 tiêu chí/ xã, 75% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 03 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 01 xã đạt 10 - 14 tiêu chí…

Trong quá trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các làng (thôn, xóm, tổ dân phố) đều xây dựng quy ước nếp sống văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng. Hình thức tổ chức tiệc trà, hạn chế thuốc lá trong các đám cưới ngày càng được nhân rộng. Tình trạng ăn uống linh đình giảm nhiều so với những năm trước.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo”, “Thi đua yêu nước”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện “Ngày vì người nghèo”, thực hiện tốt chính sách đối với gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, các chương trình thanh niên tình nguyện thu hút hàng nghìn ngày công lao động.

Có thể nói, mặc dù năm 2020 chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lũ lụt nặng nề nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao vai trò vị trí của Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chất lượng cuộc sống của các gia đình được nâng lên rõ rệt, số hộ giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm đáng kể. Các giá trị đạo đức truyền thống, nếp sống văn hóa ngày càng được coi trọng; ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình ngày càng được nâng cao, vai trò của gia đình từng bước được khẳng định.

Những kết quả đạt được từ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Lệ Thủy không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng họ... tạo động lực cho Nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai rộng khắp và có hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, làm cho văn hóa thấm sâu vào từng gia đình, từng người, nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động và sinh hoạt của Nhân dân, cùng chung tay, góp sức xây dựng huyện Lệ Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hồng Mến (Đài TT-TH Lệ Thủy)

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet