VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Lệ Thủy hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy về triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng ủy xã Hoa Thủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ huyện Lệ Thủy hiện có 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 37 Đảng bộ và 22 Chi bộ. Để Đại hội Đảng cấp cơ sở diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Huyện đã thành lập 09 đoàn chỉ đạo Đại hội cơ sở do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí Huyện ủy viên làm Trưởng đoàn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn Đảng bộ xã An Thủy và Đảng bộ Trường THPT Lệ Thủy tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội trong toàn huyện.

Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy cho biết: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy và sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức cơ sở Đảng, từ ngày 11/3 đến hết ngày 15/6/2020, 100% Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công, đúng quy trình, quy định và đảm bảo thực hiện đầy đủ 04 nội dung theo yêu cầu Chỉ thị 35/CT-TW của Bộ Chính trị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi tin tưởng trong Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn. Các văn kiện trình tại Đại hội đều đánh giá được những thành tựu đã đạt được nhiệm kỳ qua, nêu rõ những tồn tại, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ mới. Qua Đại hội đã bầu cấp ủy viên cơ sở khóa mới gồm 556 đồng chí đảm bảo về độ tuổi và hầu hết đúng với cơ cấu trong đề án nhân sự; bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIV sắp tới đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định”.

Là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ Trường THPT Lệ Thủy lần thứ XXVIII đã diễn ra trang trọng, dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác bầu cử đạt kết quả tốt, bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành, bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ đổi mới cấp ủy, tỷ lệ nữ đạt cao; tỷ lệ phiếu bầu tập trung. Đại hội thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhà trường.

Đảng bộ xã Trường Thủy mới vừa sáp nhập từ 02 Đảng bộ Văn Thủy và Trường Thủy với 360 đảng viên sinh hoạt ở 16 Chi bộ. Sau khi sáp nhập, xã đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, gấp rút chuẩn bị các bước để tiến hành Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Trường Thủy cho biết: “Ngày 02/6/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trường Thủy lần thứ II đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 17 đồng chí, trong đó các đồng chí trúng cử tỉ lệ phiếu bầu đạt từ 86% trở lên. Tại phiên họp lần thứ nhất, kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư số phiếu đều tập trung đạt 100%”.

Thành công từ Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng sẽ tạo niềm tin, động lực và là tiền đề quan trọng để Lệ Thủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8/2020.

Hiện nay, cùng với việc tiến hành phê duyệt, chuẩn y kết quả Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy tích cực chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ hoàn chỉnh Chương trình hành động và phát động các phong trào thi đua yêu nước, đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

An Phương (Đài TTTH Lệ Thủy)

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN