Bản in     Gởi bài viết  
Lệ Thủy: Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 
Ngày 5-6, huyện Lệ Thủy tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đến dự có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh.


Đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước

Trải qua 70 năm, phong trào thi đua yêu nước tại huyện Lệ Thủy đã trở thành động lực quan trọng, góp phần cùng với quân dân cả nước giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng.

Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội có nhiều khởi sắc; quốc phòng-an ninh được tiếp tục giữ vững, ổn định; hệ thống chính trị các cấp không ngừng được xây dựng, củng cố và tăng cường. Vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền tiếp tục được phát huy…

Trên lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua đã tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2017, sản lượng lương thực toàn huyện đạt gần 97.500 tấn, có trên 1.550ha đạt giá trị thu nhập từ 100 triệu đồng/năm.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) đã và đang làm thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn. Đến nay, toàn huyện có 12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2018, toàn huyện đăng ký xây dựng 4 xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu đến năm 2020, có trên 75% xã trên địa bàn được công nhận xã NTM, huyện đạt tiêu chí huyện NTM (theo chuẩn cũ).


Đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thủy trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Khu vực thị trấn Kiến Giang mở rộng được công nhận đô thị loại IV và quy hoạch chung đô thị Kiến Giang được phê duyệt sẽ là tiền đề để xây dựng đô thi loại III. Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch và dịch vụ đã mang lại hiệu quả. Năm 2017, giá trị sản xuất tăng gần 11%, thu ngân sách gần 213 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đã có sự chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người gần 34 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 7,6%. Công tác xây dựng, phát triển Đảng luôn được quan tâm, hệ thống chính trị luôn được củng cố và tăng cường…

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc, thời gian tới, huyện Lệ Thủy sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào. Đồng thời, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và xem việc thi đua khen thưởng để tạo thành động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Định kỳ huyện sẽ đánh giá, sơ, tổng kết các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, chính xác các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc…

Tại lễ kỷ niệm, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, bằng khen và lãnh đạo huyện tặng giấy khen. Kết thúc buổi lễ, huyện Lệ Thủy đã phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]