VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Lệ Thủy: Phấn đấu 100% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú 
(Quang Binh Portal) - Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác người có công với cách mạng, UBND huyện Lệ Thủy vừa có Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 09/01/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện chính sách đối với người có công. 
Mục tiêu là đến hết năm 2020, huyện Lệ Thủy phấn đấu không còn hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, 100% hộ gia đình nguời có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; hoàn thành công tác hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công chưa có nhà ở kiên cố; 100% xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; 100% nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ hư hỏng được tu sửa, nâng cấp, chỉnh trang. Bên cạnh đó, huyện cũng phấn đấu thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người có công; rút ngắn 15% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện chính sách người có công; kịp thời giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng phát sinh.

Để đạt mục tiêu, huyện sẽ triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể Nhân dân trong công tác người có công với cách mạng, trong đó xác định rõ việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng; đẩy nhanh tiến độ xác nhận người có công với cách mạng, giải quyết dứt điểm tồn đọng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Ngoài ra, địa phương cũng tập trung tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội đối với công tác người có công với cách mạng; tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, trong toàn dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Kế hoạch nhằm tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ nhiệm vụ và giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực với tinh thần trách nhiệm cao.

N.Quý

[Trở về]