VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 01 - 07/8/2019 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 01 - 07/8/2019 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 1, 3, 4 phường Đồng Mỹ

 

Từ 06h00 đến 08h00 ngày 01/8

 

Tổ dân phố Trạng phường Đồng Sơn

Từ 06h00 đến 07h30 ngày 01/8

Các tổ dân phố 14, 15 phường Bắc Lý

Từ 06h00 đến 08h00 ngày 01/8

Các thôn 10, 11 xã Lộc Ninh
Từ 06h00 đến 09h00 ngày 01/8
Tổ dân phố 2 phường Hải Đình; Công an thành phố Đồng Hới
Từ 06h00 đến 07h30 ngày 02/8
Các tổ dân phố 3, 4, 5 phường Hải Đình
Từ 06h00 đến 08h00 ngày 02/8
Khu đô thị 533 phường Đức Ninh Đông
Từ 06h00 đến 10h30 và từ 13h30 đến 16h30 ngày 03/8
Thôn Hà Thôn, khu tái định cư Hà Thôn xã Bảo Ninh
Từ 08h00 đến 11h00 ngày 05/8
Các thôn Hà Trung, Cửa Phú xã Bảo Ninh
Từ 06h00 đến 09h30 ngày 07/8
Tổ dân phố 11 phường Nam Lý
Từ 06h00 đến 09h00 ngày 07/8

2. Huyện Lệ Thuỷ:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Phú Xuân xã Phú Thủy; các thôn Khe Khế, Bang, Chuôn, An Bai, Khu du lịch suối Bang, Chi nhánh Lâm trường Kiến Giang xã Kim Thủy

Từ 06h00 đến 17h00 ngày 06/8

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Quyết Tiến xã Hàm Ninh

Từ 05h30 đến 11h30 ngày 01/8

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Làng xã Tây Trạch

Từ 06h30 đến 08h30 ngày 01/8

Lâm trường Thác Chuối; xóm Hồ thác Chuối thị trấn Nông trường Việt Trung

Từ 06h00 đến 12h30 ngày 05/8

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố Tiền Phong phường Quảng Long

Từ 05h30 đến 15h00 ngày 04/8

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn 2, 5, 8 xã Quảng Thạch

Từ 06h30 đến 09h30 ngày 03/8

Trung tâm hành chính huyện Quảng Trạch
Từ 05h30 đến 15h00 ngày 04/8
Thôn Hà Tiến xã Quảng Tiến; thôn Tú Loan 3 xã Quảng Hưng
Từ 05h30 đến 08h00 và từ 13h00 đến 15h00 ngày 04/8

7. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Tân Sơn, Tân Ấp, Tân Đức 1, 2, 3, 4 xã Hương Hóa; Bản Hà xã Thanh Hóa

Từ 06h30 đến 09h30 ngày 03/8

8. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Tân Xuân, Minh Xuân xã Xuân Hóa

Từ 06h00 đến 13h30 ngày 03/8

Các thôn Pheo, Bình Minh 1, 2 xã Trung Hóa
Từ 06h30 đến 14h30 ngày 07/8

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]