VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 01/02/2018 ĐẾN 07/02/2018
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 01/02/2018 đến ngày 07/02/2018 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố 7 phường Nam Lý; tổ dân phố 1 phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 11h00 ngày 02/02

Thôn Đồng Dương xã Bảo Ninh

Từ 13h00 đến 16h30 ngày 02/02

Xã Quang Phú (trừ thôn Nam Phú); các thôn 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 xã Lộc Ninh; các thôn Thuận Phong, Trại Gà xã Thuận Đức; các nhà máy và cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp Bắc Đồng Hới và Làng nghề Thuận Đức; các nhà máy và cơ sở sản xuất Cao Lanh, Than Quảng Bình, Trường Sinh

Từ 06h00 đến 12h30 ngày 04/02

Các thôn 5, 6, 7 xã Nghĩa Ninh

Từ 06h00 đến 11h00 ngày 06/02

Các thôn Hà Thôn, Hà Dương xã Bảo Ninh

Từ 13h00 đến 16h00 ngày 06/02

Các tổ dân phố 11, 13, 14 phường Bắc Nghĩa

Từ 07h30 đến 08h30 ngày 07/02

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Lâm Thủy

Từ 07h00 đến 16h30 ngày 02/02

 Lộc Thủy

Từ 06h30 đến 15h00 ngày 02/02

 Thanh Thủy

Từ 06h30 đến 12h30 ngày 02/02

Các thôn Xuân Mai, Lê Xá, Châu Xá xã Mai Thủy

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 05/02

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Trường Sơn 

Từ 06h00 đến 12h30 ngày 04/02

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Lâm Trạch

Từ 08h30 đến 11h00 ngày 02/02

Xã Xuân Trạch

Từ 12h00 đến 16h00 ngày 02/02

Các xã Lý Trạch, Nhân Trạch, Đại Trạch, Nam Trạch; các tiểu khu 1, 2 thị trấn Hoàn Lão; thị trấn Nông trường Việt Trung; các nhà máy và cơ sở sản xuất Nhà máy Tinh bột sắn, Chăn nuôi Hòa Phát

Từ 06h00 đến 12h30 ngày 04/02

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố Tiền Phong, Chính Trực, Hóc Cây Tre phường Quảng Long

Từ 05h30 đến 12h30 ngày 04/02

Thôn Cồn Sẽ xã Quảng Lộc

Từ 08h00 đến 10h30 ngày 05/02

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Tiến (trừ các thôn Hà Tiến, Đông Tiến)

Từ 08h00 đến 10h30 ngày 02/02

Các xã Quảng Xuân (trừ thôn Xuân Kiều), Quảng Tùng (trừ thôn Di Lộc), Quảng Châu (trừ thôn Tân Châu)

Từ 05h30 đến 15h30 ngày 04/02

Xã Cảnh Dương; thôn Di Lộc xã Quảng Tùng

Từ 05h30 đến 13h00 ngày 04/02

Xã Quảng Đông

Từ 06h00 đến 12h30 ngày 05/02

Các xã Quảng Hợp, Quảng Kim, Quảng Phú; thôn Tân Châu xã Quảng Châu; thôn Di Luân xã Quảng Tùng

Từ 06h00 đến 13h30 ngày 05/02

Các thôn Pháp Kệ, Đông Dương xã Quảng Phương

Từ 12h00 đến 16h00 ngày 05/02

Thôn Hưng Lộc, Chòm 6 và 7 thôn Tú Loan xã Quảng Hưng 

Từ 06h00 đến 14h30 ngày 06/02

7. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Thượng Hóa

Từ 12h00 đến 14h30 ngày 01/02

Xã Hóa Sơn

Từ 12h00 đến 14h30 ngày 02/02

8. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Ngư Hóa

Từ 06h00 đến 13h30 ngày 05/02

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]