VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 01/7/2021 đến ngày 07/7/2021 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 01/7/2021 đến ngày 07/7/2021 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 2, 3, 4, 7 phường Hải Thành

Từ 05h30 đến 10h00 ngày 01/7

Tổ dân phố 6 phường Hải Thành

Từ 06h00 đến 08h00 ngày 01/7

Các tổ dân phố 8, 9, 11 phường Bắc Lý

Từ 05h00 đến 11h30 ngày 02/7

Các tổ dân phố Diêm Hải, Bắc Hồng, Nam Hồng phường Phú Hải

Từ 06h30 đến 08h30 ngày 02/7

Các tổ dân phố 6, 7 phường Bắc Lý

Từ 06h00 đến 08h30 ngày 03/7

 

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Phù Thị, một phần thôn Xóm Mới và xã Hưng Thủy

Từ 05h30 đến 11h30 ngày 02/6

Thôn Tương Trợ, một phần thôn Thắng Lợi xã Hưng Thủy

Từ 06h00 đến 16h30 ngày 05/7

Các thôn Bắc Thái, An Lão và một phần thôn Trung Thái xã Thái Thủy

Từ 06h00 đến 16h00 ngày 06/7

 

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Phúc Sơn, Xuân Sơn và một phần xóm Áng Sơn xã Vạn Ninh

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 02/7

Xã Trường Sơn

Từ 05h30 đến 16h30 ngày 03/7

Một phần thôn Tân Hải, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quảng Bình xã Hải Ninh

Từ 06h30 đến 10h00 ngày 06/7

 

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Thanh Xuân, Thanh Gianh xã Thanh Trạch

Từ 06h00 đến 11h30 ngày 01/7

Các thôn Phúc Tự Tây, Phương Hạ, Đại Nam 1 xã Đại Trạch

Từ 06h00 đến 11h00 ngày 03/7

Các thôn Nam, Nhân Quang, Nhân Tiến, Nhân Nam xã Nhân Trạch

Từ 06h00 đến 11h00 ngày 05/7

 

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố Đơn Sa phường Quảng Phúc

Từ 06h00 đến 13h30 ngày 01/7

 

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Một phần thôn Xuân Hòa xã Quảng Xuân

Từ 06h30 đến 13h00 ngày 02/7

 

7. Huyện Tuyên Hóa:           

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Xuân Hạ, Xuân Sơn, Xuân Tổng, Trung Làng, Đình Miệu, Hà Thâu, Phúc Tự, Bàu, Sỏi, Thượng Phủ xã Văn Hóa; các thôn Thanh Tiến, Bàu 1 và 3 xã Tiến Hóa

Từ 06h30 đến 10h00 ngày 03/7

 

8. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Trọng Hóa, Dân Hóa, Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Từ 07h00 đến 15h30 ngày 03/7

 

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]