VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 02/5 đến 08/5/2019 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 02/5/2019 đến ngày 08/5/2019 bao gồm các khu vực sau: 

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố Trạng phường Đồng Sơn; Trại giam Đồng Sơn

 

Từ 05h30 đến 08h30 ngày 08/5

 

2. Huyện Lệ Thuỷ:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Khu vực khai thác titan xã Sen Thủy

Từ 06h30 đến 08h30 và từ 14h30 đến 16h30 ngày 03/5

Thôn Trung Tân xã Sen Thủy

Từ 06h30 đến 08h30 ngày 03/5

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Tân Định xã Hải Ninh

Từ 13h30 đến 16h00 ngày 04/5

4. Thị xã Ba Đồn

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố Bến, Chùa, Cồn phường Quảng Thuận

Từ 06h00 đến 14h00 ngày 04/5

Các tổ dân phố Minh Lợi, Minh Phượng phường Quảng Thọ

Từ 06h00 đến 09h00 ngày 04/5

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Quảng Liên, Quảng Trường

Từ 06h00 đến 08h00 và từ 14h00 đến 16h00 ngày 08/5

Xã Phù Hóa (trừ thôn 3)

Từ 06h00 đến 10h30 ngày 08/5

Xã Cảnh Hóa; thôn 3 xã Phù Hóa
Từ 06h00 đến 16h00 ngày 08/5

6. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Cương Trung A và C xã Tiến Hóa

Từ 06h00 đến 16h00 ngày 08/5

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình 

[Trở về]