VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 04/10/2018 ĐẾN 10/10/2018
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 04/10/2018 đến ngày 10/10/2018 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 3, 6, 13 Nam Lý; các tổ dân phố 6, 7 Bắc lý 

Từ 11h45 đến 17h00 ngày 05/10

Các tổ dân phố 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 phường Nam Lý; các thôn Tân Sơn, Đức Sơn xã Đức Ninh; các thôn Diêm Thượng, Diêm Hạ phường Đức Ninh Đông; các thôn Hà Thôn, Trung Bính, Hà Dương xã Bảo Ninh; Nhà máy xử lý nước thải xã Đức Ninh

Từ 05h00 đến 12h30 ngày 06/10

Các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phường Hải Thành; tổ dân phố 10 phường Đồng Phú; thôn Nam Phú xã Quang Phú

Từ 05h00 đến 13h30 ngày 06/10

Các tổ dân phố 4, 5 phường Hải Đình

Từ 05h00 đến 11h30 ngày 06/10

Phường Hải Đình; xã Đức Ninh; các thôn Diêm Bắc, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Hạ, Bình Phúc phường Đức Ninh Đông; các tổ dân phố 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Lý; tổ dân phố 7 phường Nam Lý; Nhà máy xử lý nước thải xã Đức Ninh

Từ 05h00 đến 12h30 ngày 07/10

Các tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Nghĩa; các thôn 1, 2, 3, 4 xã Nghĩa Ninh

Từ 05h00 đến 13h30 ngày 07/10

Các tổ dân phố 13, 14, 15 phường Bắc Lý; các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Phú

Từ 05h00 đến 11h30 ngày 07/10

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Sen Bình xã Sen Thủy; khu vực khai thác titan xã Ngư Thủy Nam 

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 04/10

Làng Thanh niên lập nghiệp xã Kim Thủy 

Từ 06h00 đến 10h30 ngày 04/10

Thôn Khe Khế xã Kim Thủy

Từ 06h30 đến 10h00 ngày 04/10

Thôn Trung Tân và khu vực khai thác Ti tan xã Sen Thủy

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 06/10

Xã Hưng Thủy (trừ thôn Làng Mới)

Từ 06h00 đến 10h30 ngày 08/10

Xã Ngư Thủy Trung 

Từ 06h00 đến 17h30 ngày 08/10

Thị trấn Nông trường Lệ Ninh (trừ Đội 2, Đội 19/8, Xóm 327)

Từ 05h00 đến 07h00 và từ 15h30 đến 17h30 ngày 10/10

Các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy; Đội 2, Đội 19/8, Xóm 327 thị trấn Nông trường Lệ Ninh

Từ 05h00 đến 17h30 ngày 10/10

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Vĩnh Tuy 4, Lệ Kỳ 3 và 4, Ga Lệ Kỳ xã Vĩnh Ninh

Từ 05h00 đến 13h30 ngày 07/10

4. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Phường Quảng Phúc; tổ dân phố Thọ Đơn và một phần tổ dân phố Minh Lợi phường Quảng Thọ 

Từ 13h30 đến 17h00 ngày 04/10

Tổ dân phố Nhân Thọ thuộc phường Quảng Thọ

Từ 13h30 đến 17h00 ngày 05/10

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Quảng Hưng; các thôn Di Lộc, Phúc Lộc xã Quảng Tùng

Từ 06h00 đến 11h00 ngày 05/10

Xã Quảng Xuân

Từ 13h30 đến 17h00 ngày 05/10

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]