VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 05/12 đến ngày 11/12/2019 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 05/12/2019 đến ngày 11/12/2019 bao gồm các khu vực sau:
 

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố Bình Phúc, Diêm Bắc 1, 2 phường Đức Ninh Đông

 

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 06/12

 

Các tổ dân phố 3, 4, 5, 6 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố 1, 2, 3, 4 phường Đồng Sơn

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 07/12

Các tổ dân phố 1, 2, 12 phường Nam Lý; các thôn Tân Sơn, Đức Sơn xã Đức Ninh

Từ 06h00 đến 14h30 ngày 10/12

2. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn 1 xã Bắc Trạch, thôn Thanh Khê xã Thanh Trạch

Từ 06h00 đến 14h30 ngày 05/12

Các thôn Phương Hạ, Phúc Tự Tây xã Đại Trạch

Từ 06h00 đến 16h30 ngày 06/12

Các tiểu khu 7, 9, Truyền Thống, Hữu Nghị, Dũng Cảm, Sao Vàng thị trấn Nông trường Việt Trung; thôn Cà xã Hòa Trạch; thôn Rẫy xã Tây Trạch
Từ 06h00 đến 14h30 ngày 07/12
Các xã Phú Định, Cự Nẫm; các thôn Bồng Lai, Trung Hà, Khương Hà 1, 2, 3, 4, 5 xã Hưng Trạch
Từ 06h00 đến 16h30 ngày 09/12

3. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Phong Hóa, Đức Hóa; các thôn Lạc Hóa, Liên Sơn, Cổ Cảng xã Mai Hóa

Từ 06h00 đến 16h30 ngày 11/12

Các thôn Bắc Hóa, Đông Hóa, Nam Sơn xã Mai Hóa; thôn Tây Trúc xã Tiến Hóa

Từ 06h00 đến 08h30 và từ 12h00 đến 14h30 ngày 11/12

Các thôn Xuân Hóa, Tây Hóa xã Mai Hóa
Từ 06h00 đến 14h30 ngày 11/12

4. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Thượng Hóa, Trung Hóa (trừ các thôn Thanh Liêm 1, 2)

Từ 06h00 đến 10h30 ngày 07/12

Các thôn Thanh Liêm 1, 2 xã Trung Hóa
Từ 06h00 đến 15h30 ngày 07/12
Trụ sở Huyện Ủy, UBND huyện, Trung tâm VHTT huyện Minh Hóa
Từ 06h00 đến 16h00 ngày 08/12

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]