VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 06/8/2020 đến ngày 12/8/2020 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 06/8/2020 đến ngày 12/8/2020 bao gồm các khu vực sau:  
 1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố 2 phường Bắc Lý

 

Từ 05h30 đến 09h30 ngày 06/8

 

2. Huyện Lệ Thuỷ:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Lại Xá, Mỹ Hòa, Ngô Bắc, Ngô Xá, Vinh Quang xã Sơn Thủy

Từ 13h00 đến 17h00 ngày 07/8

Thôn Văn Minh xã Trường Thủy

Từ 06h00 đến 15h00 ngày 12/8

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Nguyệt Áng, Hữu Lộc, Tân Thành xã Tân Ninh

Từ 05h30 đến 11h30 ngày 06/8

Các thôn Thủ Thừ, Kim Nại, Cao Xuân, Đại Hữu, Phúc Nhĩ xã An Ninh; thôn Phúc Sơn, một phần xóm Áng Sơn xã Vạn Ninh; thôn Võ Tân xã Xuân Ninh
Từ 06h00 đến 16h00 ngày 08/8
Xã Trường Xuân (trừ các thôn Khe Ngang, Hang Chuồn, Làng Thanh niên lập nghiệp)
Từ 05h30 đến 07h30 và từ 14h00 đến 17h00 ngày 11/8
Các thôn Khe Ngang, Hang Chuồn, Làng Thanh niên lập nghiệp xã Trường Xuân
Từ 05h30 đến 17h00 ngày 11/8

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Phú Hữu, Tân Hội xã Liên Trạch

Từ 06h00 đến 15h30 ngày 07/8

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Thượng Thủy, Nam Thủy, Đông Bắc xã Quảng Thủy

Từ 06h00 đến 14h00 ngày 06/8

Các tổ dân phố 7, 8, Cầu phường Quảng Phong

Từ 06h00 đến 16h30 ngày 08/8

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Thanh Xuân, Hợp Trung, Hợp Bàn, Bưởi Rỏi xã Quảng Hợp

Từ 06h30 đến 14h30 ngày 11/8

7. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Lâm Hóa

Từ 06h30 đến 15h30 ngày 11/8

Xã Ngư Hóa
Từ 06h30 đến 14h30 ngày 11/8

8. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Thượng Hóa (trừ bản Phú Minh)

Từ 06h30 đến 08h30 và từ 13h00 đến 15h30 ngày 07/8

Bản Phú Minh xã Thượng Hóa
Từ 06h30 đến 15h30 ngày 07/8

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết. 

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]