VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 08 - 14/8/2019 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 08 - 14/8/2019 bao gồm các khu vực sau:
 

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Sơn; thôn Thuận Vinh xã Thuận Đức

 

Từ 06h00 đến 07h00 ngày 08/8

 

Các tổ dân phố 6, 7 phường Hải Thành; thôn Nam Phú xã Quang Phú

Từ 06h00 đến 09h00 ngày 08/8

Các thôn 4, 14, 15 xã Lộc Ninh

Từ 06h00 đến 13h00 ngày 09/8

Tổ dân phố 8 phường Bắc Lý
Từ 06h00 đến 14h30 ngày 12/8
Các thôn Thuận Phước, Thuận Ninh xã Thuận Đức
Từ 06h00 đến 14h30 ngày 13/8
Các thôn 3, 4, 11 xã Lộc Ninh
Từ 06h00 đến 14h30 ngày 14/8

2. Huyện Lệ Thuỷ:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Khu vực khai thác Titan xã Sen Thủy và xã Ngư Thủy Nam

Từ 05h00 đến 09h30 ngày 09/8

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Tân Định xã Hải Ninh

Từ 05h30 đến 12h00 ngày 14/8

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tiểu khu 5, 6 thị trấn Hoàn Lão

Từ 05h30 đến 10h30 ngày 08/8

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Tân Sơn xã Quảng Sơn

Từ 06h30 đến 11h00 ngày 10/8

6. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Dân Hóa

Từ 07h00 đến 10h30 ngày 11/8

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]