VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 08/11/2018 ĐẾN 14/11/2018
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 08/11/2018 đến ngày 14/11/2018 bao gồm các khu vực sau:
1. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Cây Bông xã Kim Thủy

Từ 06h30 đến 12h00 ngày 09/11

Thôn Cồn Cùng xã Kim Thủy; thôn Kim Tiền xã Trường Thủy

Từ 06h00 đến 09h30 ngày 09/11

Làng Thanh niên lập nghiệp xã Kim Thủy 

Từ 12h30 đến 16h00 ngày 09/11

2. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Tân Định xã Hải Ninh

Từ 06h30 đến 09h00 ngày 10/11

Thôn Lệ Kỳ 2 xã Vĩnh Ninh

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 10/11

3. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các tổ dân phố 3, 6 phường Ba Đồn; các tổ dân phố Tiền Phong, Chính Trực phường Quảng Long

Từ 06h00 đến 14h00 ngày 08/11

Các thôn Diên Trường, Thọ Hạ xã Quảng Sơn

Từ 06h00 đến 11h00 ngày 14/11

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]