VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CẮT ĐIỆN TỪ NGÀY 08/3/2018 ĐẾN 14/3/2018
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 08/3/2018 đến ngày 14/3/2018 bao gồm các khu vực sau:
1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Thuận Hà, Thuận Vinh xã Thuận Đức

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 08/3

Các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Sơn; thôn Thuận Vinh xã Thuận Đức

Từ 13h00 đến 15h00 ngày 08/3

Các tổ dân phố 4, 5 phường Đồng Phú; các thôn Đồng Dương, Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh

Từ 07h00 đến 16h00 ngày 08/3

Tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải

Từ 07h00 đến 11h00 ngày 08/3

Các tổ dân phố 7, 8, 9 phường Đồng Phú

Từ 12h30 đến 16h30 ngày 08/3

Các tổ dân phố 7, 10, 11 phường Bắc Nghĩa; tổ dân phố 9 phường Đồng Sơn; thôn 9 xã Nghĩa Ninh

Từ 13h00 đến 16h00 ngày 09/3

Tổ dân phố 1 phường Đồng Phú; tổ dân phố 3 phường Hải Đình

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 09/3

Tổ dân phố 8 phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 16h00 ngày 09/3

Tổ dân phố 2 phường Hải Đình; trụ sở Công an thành phố Đồng Hới, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 10/3

Các tổ dân phố 6, 7 phường Bắc Lý

Từ 07h00 đến 16h00 ngày 12/3

Nhà máy gạch Đồng Tâm tổ dân phố 8 phường Bắc Lý

Từ 13h30 đến 16h30 ngày 12/3

Các nhà máy và cơ sở sản xuất Tân Hoàn Cầu, ga Sư Lý, ga Thăng Long thuộc KCN Tây Bắc Đồng Hới

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 12/3

Thôn Thuận Phong xã Thuận Đức; nhà máy xử lý nước thải xã Đức Ninh

Từ 07h00 đến 16h00 ngày 13/3

Tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn; tổ dân phố 6 phường Bắc Nghĩa; thôn Tân Phú xã Quang Phú; tổ dân phố 7 phường Nam Lý; các tổ dân phố 9, 10 phường Bắc Nghĩa; Trường Quân sự Quảng Bình

Từ 09h00 đến 11h00 ngày 14/3

Tổ dân phố 1 phường Bắc Lý; tổ dân phố 12 phường Bắc Nghĩa; các thôn 6, 16 xã Lộc Ninh

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 14/3

Các thôn 1, 7 xã Lộc Ninh

Từ 07h00 đến 11h00 ngày 14/3

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thị trấn Nông trường Lệ Ninh; các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy

Từ 12h00 đến 17h00 ngày 09/3

Thôn Xuân Mai xã Mai Thủy; trụ sở Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế dự phòng, Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy

Từ 12h00 đến 17h00 ngày 10/3

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Nguyệt Áng, Hữu Lộc, Tân Thành xã Tân Ninh

Từ 06h30 đến 16h00 ngày 13/3

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tiểu khu Quyết Tiến thị trấn Nông trường Việt Trung

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 09/3

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Phường Quảng Phúc

Từ 05h30 đến 07h00 và từ 08h30 đến 11h00 ngày 14/3

Tổ dân phố Đơn Sa phường Quảng Phúc

Từ 05h30 đến 11h00 ngày 14/3

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.
Công ty Điện lực Quảng Bình
[Trở về]