VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 08/4/2021 đến ngày 14/4/2021 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 08/4/2021 đến ngày 14/4/2021 bao gồm các khu vực sau:

 1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Một phần tổ dân phố Đồng Hải phường Đồng Hải (tổ dân phố 2 phường Hải Đình cũ)

Từ 08h00 đến 10h00 ngày 08/04

Các tổ dân phố 1, 2 Mỹ Cương phường Bắc Nghĩa

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 08/04

Các tổ dân phố 4, 5, 9 phường Bắc Lý; khu dân cư Tây Hữu Nghị thuộc tổ dân phố 13 phường Bắc Lý

Từ 13h30 đến 15h00 ngày 08/04

Các thôn 8, 9 xã Lộc Ninh; tổ dân phố 7 phường Nam Lý; tổ dân phố 2 Mỹ Cương phường Bắc Nghĩa

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 09/04

Tổ dân phố 14 phường Nam Lý

Từ 07h00 đến 08h30 ngày 09/04

Thôn Đức Sơn xã Đức Ninh

Từ 07h00 đến 10h00 ngày 09/04

Khu dân cư Bàu Bồng thuộc thôn Đức Thị xã Đức Ninh

Từ 05h30 đến 11h30 ngày 10/04

Thôn Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh

Từ 13h30 đến 15h00 ngày 12/04

Thôn Giao Tế xã Đức Ninh

Từ 14h00 đến 15h00 ngày 12/04

Tổ dân phố 2 phường Đồng Phú

Từ 07h00 đến 09h00 ngày 14/04

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy; xóm 327, đội 2, đội 19/8 thị trấn Nông trường Lệ Ninh; làng Ho xã Kim Thủy

Từ 07h30 đến 16h00 ngày 09/04

Một phần thôn Thượng Phong xã Phong Thủy

Từ 06h30 đến 11h30 ngày 10/04

Thôn Bình Minh xã Dương Thủy

Từ 06h30 đến 13h00 ngày 10/04

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Cao Xuân, Kim Nại xã An Ninh; thôn Xuân Sơn, xóm Áng Sơn xã Vạn Ninh

Từ 06h30 đến 16h30 ngày 10/04

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn 7 xã Lâm Trạch

Từ 07h00 đến 16h30 ngày 08/04

Thôn 8 Trung Trạch, khu dân cư Nam Bàu Ri thuộc tiểu khu 2 thị trấn Hoàn Lão

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 13/04

5. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Minh Sơn, Thọ Sơn, Vịnh Sơn, khu công nghiệp Hòn La xã Quảng Đông

Từ 06h30 đến 15h30 ngày 10/04

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết. 

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]