VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 08/7/2021 đến ngày 14/7/2021 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 08/7/2021 đến ngày 14/7/2021 bao gồm các khu vực sau:

 1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Tây Phú, Tân Phú xã Quang Phú

Từ 06h30 đến 08h30 ngày 08/7

Thôn Nam Phú xã Quang Phú

Từ 06h30 đến 09h30 ngày 08/7

Tổ dân phố Cồn Chùa phường Đồng Sơn

Từ 06h00 đến 09h00 ngày 09/7

Tổ dân phố Đức Trường phường Đức Ninh Đông

Từ 06h00 đến 10h00 ngày 09/7

Các tổ dân phố 1, 2 Mỹ Cương phường Bắc Nghĩa

Từ 06h00 đến 08h30 ngày 10/7

Khu đô thị Sa Động thuộc thôn Sa Động xã Bảo Ninh

Từ 06h30 đến 13h30 ngày 10/7

Các tổ dân phố 1, 2, 12 phường Nam Lý

Từ 06h00 đến 10h00 ngày 13/7

Một phần các tổ dân phố 4, 5 phường Đồng Hải (phường Đồng Mỹ cũ)

Từ 06h00 đến 09h00 ngày 13/7

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Xuân Lai xã Xuân Thủy

Từ 06h30 đến 15h30 ngày 08/7

Các thôn Trầm Kỳ, Thanh Sơn xã Sen Thủy; thôn Làng Mới xã Hưng Thủy

Từ 06h30 đến 17h00 ngày 10/7

3. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố Quyết Thắng thị trấn Nông trường Việt Trung

Từ 06h30 đến 10h00 ngày 08/7

Thôn Cồn xã Tây Trạch

Từ 13h30 đến 17h00 ngày 08/7

Tổ dân phố Quyết Tiến thị trấn Nông trường Việt Trung

Từ 06h30 đến 10h00 ngày 09/7

Các thôn 1, 2, 3, 4, 5, Trung Hà, Bồng Lai, Đông Giang xã Hưng Trạch; các thôn Trung Sơn, Đông Sơn, Nguyên Sơn, Tây Nẫm, Đông Nẫm, Hà Môn xã Cự Nẫm

Từ 06h30 đến 10h00 ngày 10/7

4. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Hướng Phương, Tô Xá xã Quảng Phương

Từ 06h00 đến 15h00 ngày 09/7

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]