VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 09/7/2020 đến ngày 15/7/2020 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 09/7/2020 đến ngày 15/7/2020 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Tân Sơn xã Đức Ninh

 

Từ 06h00 đến 09h00 ngày 09/7

 

Thôn Trung Bính xã Bảo Ninh

Từ 06h00 đến 10h00 ngày 09/7

Các tổ dân phố Diêm Bắc 1, 2 phường Đức Ninh Đông; một phần tổ dân phố Nam Thành phường Đồng Hải

Từ 04h30 đến 17h00 ngày 11/7

Các tổ dân phố 1, 2, 3 phường Đồng Phú; một phần tổ dân phố Nam Thành (không bao gồm các Khách hàng ngày 11/7) phường Đồng Hải
Từ 05h00 đến 09h30 ngày 12/7
Các tổ dân phố 9, 10 phường Nam Lý; các tổ dân phố 1, 2, 3 phường Đồng Mỹ (nay là phường Đồng Hải)
Từ 05h30 đến 10h30 ngày 15/7

2. Huyện Lệ Thuỷ:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các thôn Xuân Nam, Xuân Bắc 2 xã Hoa Thủy

Từ 05h30 đến 10h30 ngày 10/7

Xóm Mỹ Giang thôn Mỹ Trạch xã Mỹ Thủy

Từ 05h00 đến 11h00 ngày 13/7

Xóm Mỹ Trung thôn Mỹ Trạch xã Mỹ Thủy

Từ 05h00 đến 11h30 ngày 15/7

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Hang Chuồn, Làng Thanh niên lập nghiệp, Khu chăn nuôi Buntaphan xã Trường Xuân

Từ 06h00 đến 16h30 ngày 10/7

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Sơn Lộc; các thôn Bắc Sơn, Trung Thuận, Đông Duyệt, Bắc Duyệt, Trung Duyệt, Nam Duyệt, Bình Thuận, xóm Cồn xã Hải Phú

Từ 06h00 đến 16h30 ngày 09/7

Xã Vạn Trạch (trừ các thôn Bắc Lộc, Nam Lộc, Thọ Lộc); các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xã Hoàn Trạch (nay là thị trấn Hoàn Lão)

Từ 05h00 đến 07h00 và từ 09h30 đến 11h30 ngày 15/7

Các thôn Bắc Lộc, Nam Lộc, Thọ Lộc xã Vạn Trạch
Từ 05h00 đến 11h30 ngày 15/7
Thôn Làng xã Tây Trạch
Từ 05h00 đến 13h30 ngày 15/7

5. Huyện Minh Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Các bản Yên Hợp, Ón, Mò O Ồ Ồ, Đồn Biên phòng Cà Xèng xã Thượng Hóa

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 10/7

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]