VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Lịch cắt điện từ ngày 11 - 17/7/2019 
(Quang Binh Portal) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 11 - 17/7/2019 bao gồm các khu vực sau:  
 1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố 1 phường Bắc Lý; các tổ dân phố 10, 11, 12 phường Bắc Nghĩa

 

Từ 06h00 đến 10h00 ngày 11/7

 

Tổ dân phố Diêm Bắc 2 phường Đức Ninh Đông

Từ 06h00 đến 08h00 ngày 15/7

Các thôn 10, 11 xã Lộc Ninh

Từ 06h00 đến 09h00 ngày 17/7

2. Huyện Lệ Thuỷ:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Mỹ Duyệt xã Cam Thủy; Nhà máy May Quảng Bình

Từ 06h00 đến 16h30 ngày 14/7

Thôn Phú Xuân xã Phú Thủy; các thôn Khe Khế, Bang, Chuôn, An Bai, Khu du lịch suối Bang, Chi nhánh Lâm trường Kiến Giang xã Kim Thủy

Từ 06h00 đến 11h30 ngày 17/7

3. Huyện Quảng Ninh:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn Tân Định xã Hải Ninh

Từ 06h00 đến 08h30 ngày 12/7

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tiểu khu Quyết Tiến thị trấn Nông trường Việt Trung

Từ 05h30 đến 10h00 ngày 16/7

5. Thị xã Ba Đồn:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tổ dân phố Thọ Đơn phường Quảng Thọ

Từ 06h00 đến 10h30 ngày 12/7

Một phần tổ dân phố Thuận Bài phường Quảng Thuận

Từ 12h30 đến 16h30 ngày 12/7

Khu phố 1, 4, 5 phường Ba Đồn; tổ dân phố Dinh phường Quảng Thuận Từ 06h00 đến 09h30 ngày 13/7

6. Huyện Quảng Trạch:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xóm 4 thôn Pháp Kệ xã Quảng Phương

Từ 12h30 đến 16h30 ngày 12/7

7. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Xã Lâm Hóa

Từ 06h30 đến 15h00 ngày 11/7

Thôn Cương Trung A xã Tiến Hóa
Từ 14h30 đến 17h00 ngày 13/7

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

[Trở về]